Nie wszyscy emitenci obligacji korporacyjnych przetrwają koronakryzys Jakub Krawczyk, IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych

Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. Na GPW sprzedający kwotuje certyfikaty Benefitu po 133 zł za sztukę, tj. Dyskonta wobec ostatniej statutowej wyceny, datowanej na 29 września. Jakub Krawczyk – zarządzający Ipopema TFI, wcześniej w Skarbiec TFI i Copernicus Capital TFI.

Jako spółka zależna od Ipopema Securities.Specjalizuje się w zarządzaniu funduszami aktywów niepublicznych, oferuje także klasyczne fundusze otwarte. Od kilku lat jest to największe TFI w Polsce pod względem wielkości aktywów (ok. 60 mld zł), zgromadzonych głównie w segmencie funduszy rynku niepublicznego. Początek miesiąca sporo zmienił w nastrojach inwestorów. Dynamiczny wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych skusił wreszcie rzesze inwestorów.

  • Pokazują to choćby dane spływające z chińskiej gospodarki, gdzie po otwarciu centrów handlowych odnotowano ruch o połowę mniejszy, niż w analogicznym okresie przedkryzysowym.
  • Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.
  • Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną () lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
  • Quercus TFI uruchamia nowy subfundusz, który ma za zadanie odwzorować zwyżki amerykańskiego indeksu spółek technologicznych z efektem dwukrotnej dźwigni.
  • Natomiast co mogę powiedzieć, to że przypadek CCC jest dobrym przykładem wpływu koronawirusa na rynek obligacji korporacyjnych.

Czas na ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych z funduszami inwestycyjnymi. Przedstawiamy 3 pomysły na to, w co można ulokować indeks dolara pokonał wsparcie na poziomie 91,70 swoje środki, aby nie leżały „bezczynnie” na rachunku bankowym. WIG20 po blisko dwóch godzinach handlu zyskuje już ponad 1 proc.

Dobre praktyki informacyjne

Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Redakcji. Autorzy/Agencje biorą pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za treści i materiały wykorzystane w artykułach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne podmioty roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą wyłącznie Autorzy informacji prasowych/Agencje, którzy opublikowali sporne zdjęcie, film lub wizerunek. Witryna w udostępnionej formie nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartej w niej treści. Niezależnie od powyższego, nie gwarantujemy, że witryna jest bezpieczna, wolna od błędów, nie zawiera wirusów czy złośliwych kodów, spełnia określone kryteria działania czy jakości.

  • Wszystko przez spadek oczekiwań dotyczących jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych przez Fed przed końcem roku.
  • Jeżeli ta sytuacja utrzyma się w długim terminie, to może to uderzyć w biznes deweloperski.
  • Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta.
  • Banki nie tylko są największym emitentem na tym rynku, ale dodatkowo emitują głównie obligacje podporządkowane.

Obecnie jest dobry moment cyklu, by wejść na rynek obligacji korporacyjnych, pojawiło się na nim wiele okazji. Jednak wielkie znaczenie ma teraz selekcja papierów, bo nie wszyscy emitenci przetrwają recesję – mówi Jakub Krawczyk, zarządzający funduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług. Na koniec września fundusz dysponował 72,8 mln zł aktywów netto, a w ostatnich 12 i 24 miesiącach przyniósł on inwestorom kolejno 11,72 proc. W portfelu nie ma i nigdy nie było emitentów zagrożonych niewypłacalnością  – dodaje Bogusław Stefaniak z IPOPEMA TFI. Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

CEO Magazyn Polska to portal skierowany do przedsiębiorców, inwestorów, menedżerów, właścicieli firm, prezesów i kadry zarządzającej. Serwis dostarcza praktyczne wskazówki, informacje i analizy branżowe opracowane przez ekspertów. Przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce będzie tym większa, im bardziej z obniżkami będą się spóźniały główne banki centralne, zwiększając ryzyko globalnej recesji – ocenia Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

Zwiększyło się też zainteresowanie rynkami akcji w Azji. Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną () lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej). Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta.

Struktura aktywów

Nie udzielamy żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym – bez ograniczeń – gwarancji przydatności handlowej, tytułu prawnego, przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, zgodności, bezpieczeństwa 190 nowych akcji za handel w linii amarkets oraz rzetelności. Niektóre linki zamieszczone na witrynie mogą kierować użytkownika do witryn, nad którymi nie mamy kontroli. Obecności linków nie należy traktować jako wyrazu aprobaty dla nich bądź też dla ich treści.

Piątek z funduszem: Manewry Ipopemy

Sądzę, że dziś jest dobry moment cyklu, by wejść na ten rynek. Oczekuję, że spready na korpodługu będą się zawężały, co oznacza, że można oczekiwać bardzo przyzwoitych stóp zwrotu w perspektywie dwunastu miesięcy. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, wielkie znaczenie ma teraz selekcja papierów, bo jestem przekonany, że niestety nie wszyscy dailyfx rsi trader forex expert advisor emitenci przetrwają recesję. Rzeczywiście, dług PFR-u jest w pewnym sensie wolny od ryzyka kredytowego, co zwiększa jego atrakcyjność. Ale uważam, że mimo wszystko nie ma on istotnego znaczenia dla rynku obligacji korporacyjnych, bo ten jest zdominowany przez TFI, a dla nich kluczowe jest wygenerowanie atrakcyjnej realnej stopy zwrotu.

Kolejne napływy do funduszy korporacyjnych

I jak co roku tematów jest bez liku – stare problemy nie zostały rozwiązane, a pojawiły się nowe, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Informacje o stopach zwrotu niepublicznych funduszy zamkniętych, często będących autorskimi rozwiązaniami, będą teraz jeszcze szerzej dostępne. To oczywiście za mało, by zdecydować się na inwestycję, ale warto pamiętać o tej części rynku. Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej () lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).

Uważam, że w Polsce nie ma potrzeby interwencyjnego skupu korpoobligacji. Nie wydaje mi się, żeby pomogło to realnej gospodarce. Poza tym, należy podkreślić znaczenie sektora bankowego na rynku obligacji korporacyjnych.

Mowa tu właśnie o obligacjach korporacyjnych, które z tego względu powinny cieszyć się jeszcze wyższym zainteresowaniem niż obecnie. Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 30% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

– Na rynku obligacji korporacyjnych, tak jak chyba na każdym rynku, pojawiają się cykle. Oczekuję, że spready na korpodługu będą się zawężały, co oznacza, że można oczekiwać bardzo przyzwoitych stóp zwrotu w perspektywie dwunastu miesięcy – podkreśla Bogusław Stefaniak – Szef rynku obligacji w IPOPEMA TFI. W poprzednich latach uczestnicy funduszy papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa nie mieli wielu powodów do zadowolenia.

Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem. W przypadku, w którym publikacja zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Fala umorzeń, która przeszła przez rynek w czwartym kwartale (ok. 2 mld zł), dotknęła także nasz fundusz.

Koncentracja na papierach emitowanych przez rodzime przedsiębiorstwa uchroniła fundusz przed negatywnym wpływem m.in. Bardzo dokładnie badamy kondycję spółek, w które inwestujemy i unikamy emitentów o wątpliwych parametrach finansowych – dodaje Bogusław Stefaniak z IPOPEMA TFI. Bardzo dokładnie badamy kondycję spółek, w które inwestujemy i unikamy emitentów o wątpliwych parametrach finanowych – dodaje Bogusław Stefaniak z IPOPEMA TFI. Wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert